Algemene voorwaarden

Deze algemene huurvoorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurder en de huurder. Elke klant die een verblijf boekt in het vakantiehuis verklaart zich akkoord met onderstaande boekings- en annuleringsvoorwaarden. Het niet naleven van de huurvoorwaarden kan aanleiding geven tot een onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst zonder recht voor de huurder op enige financiële recuperatie van de betaalde huursom.

Boeking & Betaling

Betaling 50%: binnen de 7 kalenderdagen na de boekingsbevestiging Betaling openstaande 50%: uiterlijk 6 weken voor aankomst Vaste kosten & waarborg: 2 weken voor startdatum

Annulatie

Annuleringen enkel via mail: info@maisonhubert.be Kosteloze annuleringen: tot 10 dagen na reservatie Annuleringskosten: 6 weken tot 10 kalenderdagen voor aankomst

Praktisch

Capaciteit: 10 slaapplaatsen (Grotere groep in overleg) Inchecken: vanaf 16u00 Uitchecken: voor 10u00 Roken niet toegestaan Huisdieren niet toegelaten

Boeking & Betaling

Boeking
U kunt een reservatie aanvragen via mail naar info@maisonhubert.be. Uw aanvraag wordt binnen de 48u beantwoord volgens beschikbaarheden van de vakantiewoning.
Boekingsbevestiging & betaling
Iedere reservatie wordt door de verhuurder bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail na betaling van 50% van het huurbedrag voor uw verblijf. Dit dient binnen de 7 kalenderdagen te gebeuren. De openstaande 50% van de totale huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode volledig te zijn voldaan. Bij boeking binnen deze 6 weken dient u meteen de totale huursom te betalen. De waarborg en kosten voor schoonmaak, verbruik & linnen dienen minstens 14 dagen voor aanvang betaald te worden via overschrijving.
Annulatie
Bij niet-tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de reservatie te annuleren en de vakantiewoning aan een andere partij te verhuren.

Annulatie

Annulatie door huurder

Doorgeven van de annulatie
Annuleringen dienen steeds per e-mail aan de verhuurder te worden doorgegeven. Binnen een periode van 48 uur zendt de verhuurder een ontvangst van annuleringsbevestiging per e-mail aan de huurder.
Annulatie binnen 10 dagen na reservatie
Elke boeking/reservatie kan tot 10 dagen na reservatie kosteloos geannuleerd worden. Bij boeking/reservatie binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van kracht.
Annulatie na 10 dagen na reservatie
Bij annulering na 10 kalenderdagen en binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, gelden de volgende  annuleringsvoorwaarden:

– Bij annulering tot de 42ste dag (6 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.
– Bij annulering vanaf de 42ste tot de 28ste dag (max 4 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 75% van de huursom.
– Bij annulering tussen de 28ste en de 7de dag (max 1 week) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 90% van de huursom.
– Bij annulering op de 7e dag voor het begin of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.

Annulatie door verhuurder

Overmacht voorafgaand de verhuurperiode
Indien omstandigheden/overmacht de verhuurder dwingt tot annulering van de reeds gehuurde vakantieperiode, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder. De verhuurder zal in dit geval binnen de 48 uur na de vernoemde kennisgeving aan de huurder, het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft in dit geval geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van de reeds betaalde sommen en doet dan ook uitdrukkelijk afstand van verdere rechten.
Overmacht tijdens de verhuurperiode
Indien overmacht intreedt terwijl de huurder slechts gedeeltelijk gebruik van de vakantiewoning heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd en heeft de huurder dus recht op een volledige terugbetaling van de betaalde huursom.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de huurder
De hoofdhuurder (= diegene die de reservatie afsluit) is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden.

Indien de huurder niet tevreden is over de staat waarin het huis verkeert bij aankomst, moet de huurder dit onmiddellijk, uiterlijk binnen de 24 uur na aankomst, laten weten aan de verhuurder via het telefoonnummer dat in de bevestigingsmail staat.

De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goede huisvader. De huurder verbindt zich ertoe het huis achter te laten in de staat waarin hij of zij het huis heeft aangetroffen.
Huisreglement
De bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

– Respect voor woning, inboedel, aanhorigheden en tuin als een goede huisvader. Om beschadiging aan muren en meubels te vermijden is het niet toegestaan om meubilair te verplaatsen vanuit hun huidige locatie.
– Beschadigingen moeten onmiddellijk aan de verhuurder gemeld worden. Ongelukken kunnen altijd gebeuren, maar onmiddellijke herstelling voorkomt vaak ergere schade. Beschadigingen kunnen verrekend worden in de waarborg. 
– De gehuurde vakantiewoning moet door de huurder, zijn medehuurders en zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid worden bewoond en dit met inachtneming van de rust voor de omgeving. In België is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22 uur verbiedt. Iedereen die denkt dat dit voor hem/haar niet geldt, wordt zonder eerdere waarschuwing en zonder teruggave van enige huurgelden, uit de vakantiewoning verwijderd.
– Het is niet toegestaan om hout in de barbecue te verbranden.
– Kampvuren in de tuin zijn strikt verboden.
– Het is verboden om de vakantiewoning te gebruiken voor de organisatie van fuiven en/of drankpartijen.
– Roken in de vakantiewoning is niet toegestaan.
– Huisdieren zijn niet toegelaten.
– Overmatige houtverbranding in de houthaarden is nefast voor de woningstructuur & omgeving.  Deze dient met goed verstand & respect voor bovenstaande gebruikt te worden. 
Aansprakelijkheid van de verhuurder
De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning.

Maximum Capaciteit

Slaapplaatsen
Het aantal maximale slaapplaatsen in de vakantiewoning bedraagt 16 bedden + 1 babybedje. Dit aantal kan in geen geval worden overschreden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak te kunnen maken op teruggave van de betaalde huursom.
Overschrijding van de capaciteit
Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer comform met de reglementeringen van het Waals Gewest inzake brandveiligheid maar ook niet met de bepalingen van de brandverzekering van de woning.

Begin & Einde van het Verblijf

Sleuteloverdracht
Het volledige bedrag van de huursom dient 6 weken voor aankomst voldaan dient te worden. Van zodra de volledige betaling is ontvangen zal de verhuurder aan de huurder per e-mail al de nodige informatie wat betreft de accommodatie & sleuteloverdracht bezorgen.
Verhuurperiode
De verhuurperiode omvat voor een weekend aankomst op vrijdag en afloop op maandag, voor een midweek van maandag tot vrijdag en voor een week van vrijdag tot vrijdag.

De verhuurperiode loopt van 16 uur de eerste dag tot 10 uur de laatste dag, tenzij anders overeengekomen.
Onderhoud
De gehuurde vakantiewoning dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van het verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen, alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, aanrecht op te ruimen, vaat in de kast te zetten, bedlinnen opgeplooid naast de betreffende bedden achter te laten, sanitair proper achter te laten, … Kortom de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achter te laten.

Waarborg & Kosten

Waarborg en kosten
De huurwaarborg, schoonmaakkosten & linnenkosten dienen minstens 14 dagen voor aanvang betaald te worden via overschrijving. De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en er geen schade of breuk is geconstateerd, dat wordt de betaalde waarborgsom binnen de 2 weken na verblijf via overschrijving terugbetaald. 

Praktisch

Verwarming
De gehele woning wordt verwarmd met 2 houthaarden. Indien nodig, zijn er elektrische verwarmingtoestellen beschikbaar. Er is geen centrale verwarming.
Toegang
De woning ligt midden in de natuur en is enkel toegankelijk via een landweg.

Heeft u nog vragen?

Vul onderstaand formulier in, mail of bel ons. Wij antwoorden graag op uw vragen.

reCAPTCHA